Veiligheidscultuur

In de praktijk blijkt zeer regelmatig dat binnen een onderneming eigenlijk niet bekend is wat een gemiddelde schade het bedrijf nu eigenlijk kost.

Daarnaast is er lang niet altijd voldoende inzicht in de risico’s en de wijze waarop deze beheerst kunnen worden. Al met al spreken we over een forse kostenpost, welke direct gekoppeld is aan het brandstofverbruik, slijtage en onderhoud. HRC werkt samen met de ondernemer aan een bedrijfscultuur, waarin kosten- en risicobewustzijn één van de pijlers zal zijn. Door te werken aan een veiligheidscultuur in de organisatie zal een collectief bewustzijn ontstaan, waarin de risico’s benoemd en erkend zullen en kunnen worden en waarin actie ondernomen wordt waar mogelijk om de risico’s te beheersen c.q. te minimaliseren. Wij staan dus niet alleen voor de chauffeurs en zitten ook niet alleen met het management of de planner aan tafel, maar betrekken iedereen in dit traject. Diverse onderzoeken, maar zeker ook onze jarenlange ervaring laten zien dat dit de enige manier is om het gedrag van medewerkers blijvend te kunnen beïnvloeden.

 

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group