Transport

Als we om ons heen kijken dan draait er in de dagelijkse praktijk zeer veel om transport: “Het verplaatsen van goederen, mensen en dieren”. Wie zich verdiept in het logistieke proces komt er achter dat met betrekking tot transport niets zo eenvoudig is als het lijkt.
Omdat er veel partijen deel uit maken van de logistieke keten is het een complex geheel waar vele aspecten en belangen een rol spelen. De producent, leverancier, expediteur, stuwadoors, koper, verkoper, groothandel, opslaghouder, transporteur, detaillist, eindgebruiker, enzovoorts: iedereen heeft een eigen belang.
Ook het internationale karakter, de diversiteit in de aard van de te vervoeren goederen, de verschillende vervoersmodaliteiten met hun eigen specifieke vervoerscondities en het gebruik van verschillende inkoopvoorwaarden maakt het niet eenvoudiger.

Verzekeraars zijn gericht op het verzekeren van het vervoersmaterieel, de aansprakelijkheidsrisico’s en de goederen zelf. Schades veroorzaken niet alleen verzekerbare schade, maar ook veel indirecte onverzekerbare schade voor de ondernemer. Ook het niet kunnen leveren aan klanten is een vervelende verstoring van het proces met soms productiestilstand tot gevolg. In de praktijk blijkt zeer regelmatig dat het binnen een onderneming eigenlijk niet bekend is wat een gemiddelde schade uiteindelijk kost. Daarnaast is er lang niet altijd voldoende inzicht in de risico’s en de wijze waarop deze beheerst kunnen worden.

HRC
Met de kennis en ervaring van de medewerkers van Hannover Risk Consultants B.V. (kort: HRC) worden deze risico’s (zowel voor de verzekeraar als voor de verzekerde) aan het licht gebracht en bespreekbaar gemaakt. Iedere keer wordt er voor gezorgd dat de juiste specialist wordt ingezet, zodat maatwerk oplossingen kunnen worden geboden.
De Nederlandse deskundigen van HRC opereren wereldwijd, maar ook gespecialiseerde collega’s en partners uit ons eigen internationale netwerk kunnen worden ingeschakeld. Met de juiste technische en organisatorische adviezen worden de kansen op en effecten van een calamiteit gereduceerd en beheersbaar gemaakt. Hierdoor wordt de bedrijfscontinuïteit van onze relaties verbeterd.

HRC diensten in de transportbranche
HRC kan op vele wijzen klanten ten dienste staan. In de brochure die vermeld staat onder het hoofdstuk “downloads” wordt een overzicht gegeven van de diensten die geboden worden en onderwerpen waarover expertise aanwezig is. Uiteraard kan deze worden uitgebreid met klantspecifieke wensen.

Wagenparken & ander rijdend materieel
Omdat deze categorie een zeer belangrijk onderdeel is van de transportbranche, maar ook overlappen heeft met andere branches, hebben wij dit onderwerp separaat op onze site uitgelicht.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group