Brandgevaarlijke werkzaamheden

Het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals lassen, slijpen, solderen, afbranden van verf, dakdekken e.d. is helaas een veelvoorkomende brandoorzaak. Risicoverhogend zijn werkzaamheden in of in de buurt van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals kruipruimten, ruimten boven verlaagde plafonds, spouwen, daken enz. Op deze plaatsen is in de regel veel brandbaar materiaal aanwezig in de vorm van houten constructies, isolatiematerialen, stofophoping en afval. Dakdekkerwerkzaamheden op de daken die voorzien zijn van een brandbare isolatielaag (polystyreen of polyurethaan) vormen een specifiek risico. De praktijk leert dat de opdrachtgever zelf alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om een brand te voorkomen. Men kan er niet zonder meer van uitgaan dat derden op een brandveilige wijze werken.
 
Hieronder een aantal aandachtspunten welke van belang zijn bij het veilig uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden:

 • maak ruim voor aanvang van de werkzaamheden de uitvoerder bekend met de huisregels;
 • maak voor aanvang van de werkzaamheden de werklieden bekend met de huisregels en laat ze een formulier brandgevaarlijke werkzaamheden ondertekenen. Het formulier dient een geldigheid van maximaal een dag te hebben. Het bewust omgaan met brandgevaarlijk werk binnen uw bedrijf zal hierdoor vergroot worden;
 • dek voor aanvang van de werkzaamheden brandbare goederen af of verwijder deze. Een medewerker van uw bedrijf dient erop toe te zien dat dit gebeurt;
 • beperk de hoeveelheid brandbaar werkmateriaal op het dak (zoals kleefmiddelen) tot een dagvoorraad;
 • zorg ervoor dat een metalen lekbak met voldoende inhoud geplaatst is onder een eventueel aanwezige bitumenketel;
 • laat de gasflessen bij voorkeur op de begane grond staan;
 • propaan gasflessen dienen een doorstroombegrenzer te hebben;
 • zorg ervoor dat branders en gaskranen tijdens pauzes en na afloop van de werkzaamheden afgesloten worden;
 • controleer de gebruikte gasslangen op zichtbare beschadiging en uitdrogingsscheurtjes;
 • zorg voor voldoende kleine blusmiddelen in de directe omgeving van de werkzaamheden. Een medewerker van uw bedrijf dient erop toe te zien dat dit gebeurt. Zorg voor een brandwacht;
 • zorg ervoor dat de werklieden een mobiele telefoon bij zich hebben om in geval van calamiteit zo snel mogelijk alarm te kunnen slaan;
 • controleer samen met de werklieden ruim na afloop (minimaal 1 uur) van de werkzaamheden de werkplek op de aanwezigheid van smeulende goederen;
 • na dakreparaties: controleer rand- en hoekafwerkingen omdat hier de grootste brandrisico’s zijn;
 • voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit aan het eind van een werkdag.


Een formulier voor brandgevaarlijke werkzaamheden (in verschillende talen) kan gedownload worden via Downloads.

 

Linksboven op de achterwand (detail op rechterfoto) is het resultaat te zien van onverantwoord uitgevoerde werkzaamheden. De brandbare wand is zwartgeblakerd doordat brandgevaarlijk werk ondoordacht is uitgevoerd. Dit had slechter kunnen aflopen.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group