Management, bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan, ook wel calamiteitenplan genoemd,  dient als basis voor de beperking van de negatieve gevolgen van ongewenste gebeurtenissen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals brand, instorting, bommelding, overstroming,  milieuschade, e.d. Het bedrijfsnoodplan heeft een wettelijke basis. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan kan in fasen gebeuren zoals bijvoorbeeld:

1. Risicoanalyse,
2. Onderzoek naar de huidige stand van zaken m.b.t. bedrijf, bedrijfsrisico’s, verwachte bedrijfsontwikkelingen en de bestaande noodplannen,
3. Samenstellen van het bedrijfsnoodplan en een “eigenaar” van het document benoemen,
4. Aanbrengen van de benodigde veiligheidsvoorzieningen,
5. Opleiden van een bedrijfsnoodteam (zoals de BHV),
6. Trainen.

Het bedrijfsnoodplan kan o.a. de volgende onderdelen bevatten:
* Een veiligheidsplan,
* Een ontruimingsplan,
* Een beveiligingsplan.


Veiligheidsplan: maatregelen voor het ondervangen van bedrijfsrisico’s

  • persoonlijke veiligheid;
  • brandveiligheid,
  • Milieu risico's. 

 

Ontruimingsplan

  • alarmering;
  • communicatie;
  • afvoer en opvang.

 

Beveiligingsplan: maatregelen voor het ondervangen van externe risico’s:

  • bommelding;
  • terreuracties;
  • ordeverstoringen,
  • Natuurrisico’s zoals overstroming en storm.


Een bedrijfsnoodplan kan zelf geschreven worden maar het kan ook in samenspraak met een gespecialiseerd bedrijf opgesteld worden. Uitgangspunt hierbij is dat het plan maatwerk moet zijn.
Een bedrijfsnoodplan heeft weinig waarde als het na het schrijven in de kast gelegd wordt. Een bedrijfsnoodplan moet gedragen worden door de mensen in de organisatie. Het is daarom noodzakelijk een document eigenaar te benoemen en delen van het bedrijfsnoodplan periodiek te oefenen, bij voorkeur met de locale brandweer.

Machines worden afgedekt om verdere schade te voorkomen. Schade aan de machines kan ontstaan zijn door directe brandschade, rook- en roetschade of doordat de machines in aanraking zijn geweest met corrosieve dampen die ontstaan zijn tijdens de brand.

Denk bij brandschade ook aan de inschakeling van een Salvage coördinator (Stichting Salvage) na de brand. De Stichting Salvage maakt deel uit van het Verbond van Verzekeraars en stelt zich ten doel een snelle en deskundige hulpverlening na brand te bevorderen. De twee belangrijkste taken van Salvage zijn: de opvang van gedupeerden en het beperken van de schade.

 

Meer informatie:

Hulp bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan:
Euronorm
Salvage:
Stichting salvage

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group