Elektrotechnische inspecties en thermografie

Gebreken in de elektrische installatie of onjuist gebruik ervan staat sinds jaar en dag in de top drie van de meest voorkomende brandoorzaken. Om een ieder hiervan bewust te maken, hanteren verzekeringsmaatschappijen de clausule “elektrische installaties”. Hierin staat aangegeven dat een elektrische installatie moet worden geïnspecteerd en moet voldoen aan de geldende normen.
HDI Risk Consulting heeft een tweetal specialisten in dienst dat zich full time bezig houdt met deze inspecties:

Opleveringsinspectie NEN1010 (eerste inspectie):
De eerste inspectie vindt plaats tijdens de voltooiing van een nieuwe installatie of tijdens de voltooiing van uitbreidingen of wijzigingen van bestaande installaties.

NEN3140-inspecties:
De NEN3140-inspectie is de bekendste inspectievorm. Deze inspectiemethodiek betreft een volledige inspectie van een elektrische installatie. De NEN3140-inspectie wordt ook vanuit de ARBO gevraagd, echter voldoet deze inspectievorm niet aan de wens van de verzekeraar. Deze inspectie gaat namelijk in de basis uit van persoonsveiligheid en niet van brandveiligheid.

Vier- , NTA8220- en Quickscan-inspecties:
Omdat de NEN3140-inspecties onvoldoende diepgang blijken te hebben voor de brandverzekering zijn er diverse alternatieven ontwikkeld. Deze inspecties zijn vooral gericht op de brandrisico’s van elektrische installaties.  Naast de vaste installatie zal bij een Vier-, NTA8220- of een Quickscan inspectie ook worden gekeken naar het gebruik van de installatie en de daarop aangesloten elektrische apparaten en machines.

Thermografie:
Thermografie is een inspectiemethode  waarmee contactvrij warmteafwijkingen in de elektrische installatie geconstateerd kunnen worden met een warmtebeeldcamera. Gebreken in een elektrische installatie uiten zich vaak in een temperatuurverhoging van componenten en aansluitingen. Dit onderzoek is een standaardaanvulling op de Vier-, NTA8220- of een Quickscan-inspectie.
Na het uitvoeren van het thermografisch onderzoek kan door middel van warmtebeeldfoto’s worden aangetoond of en waar zich mogelijke problemen bevinden in de elektrische installatie. Door deze problemen in een vroeg stadium op te merken, kan door middel van preventief onderhoud worden voorkomen dat er brand en/of productie-uitval ontstaat.

Neem voor vragen over de diverse mogelijkheden gerust contact op met één van onze risk engineers. Voor meer informatie verwijzen wij u daarnaast naar de downloads.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group