Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze site
Hannover Risk Consultants B.V. (hierna te noemen HRC) besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. HRC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op haar websites te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over HRC en over de door haar ontplooide activiteiten. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met HRC voor uw situatie te evalueren. Voor een persoonlijk advies neemt u contact op met HRC.

Functioneren van deze website
HRC garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van haar websites. HRC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door HRC.

Verwijzingen en hyperlinks
HRC kan niet garanderen dat op haar websites vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. HRC aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins verwezen wordt. HRC is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de gebrekkige toegang en het gebruik van de informatie op deze sites.

Virussen
Wij garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Algemene voorwaarden
Op overeenkomsten met HRC zijn de algemene voorwaarden van HRC van toepassing. HRC behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden van HRC zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Eventuele geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group