Zelfinspectie

Hannover Risk Consultants B.V. voert inspecties uit om schaderisico’s, waaronder brand, in te kunnen schatten en om adviezen te geven voor het beperken van deze risico’s. Deze inspecties zijn een momentopname, terwijl de productiesituatie verlangt dat met enige regelmaat (eens per maand of eens per week) een inspectie uitgevoerd wordt. Een inspectie kan met de juiste hulpmiddelen zelf uitgevoerd worden. Hierbij kan een checklist gehanteerd worden die een medewerker, meestal hoofd productie of chef werkplaats, af kan vinken. Aangetroffen tekortkomingen dienen aan het management gerapporteerd te worden en/of direct opgelost te worden. Met behulp van checklisten kan trendanalyse uitgevoerd worden ter voorkoming van onderliggende problemen die tot grote schade kunnen leiden.
 
Een checklist is maatwerk en dient daarom bij voorkeur door het bedrijf zelf opgesteld te worden. Om een checklijst concreet te houden wordt geaviseerd om voor iedere afdeling een aparte lijst te hanteren en op de lijst aan te geven wie verantwoordelijk is voor het oplossen van de geconstateerde tekortkoming. In de lijst moet ook de datum aangegeven kunnen worden van correctie van de geconstateerde tekortkoming. Onderstaand een opsomming van aandachtspunten waaruit zelf een checklist samengesteld kan worden.
 
Gebouw:
•    staat van onderhoud, ook van dak;
•    conditie buitendeuren;
•    werking sloten;
•    conditie ramen;
•    conditie hekwerk;
•    werking buitenverlichting;
•    werking nachtverlichting binnen;
•    buitenbeplanting kort (in verband met sociale controle);
•    hemelwaterafvoer in goede staat en dakafvoeren vrij van verstopping;
•    hoofdgasafsluiter goed bereikbaar;
•    brandkranen om gebouw goed bereikbaar;
•    gebruik vuurvergunning brandgevaarlijke werkzaamheden.

Algemeen:
•    brandveiligheidsinstructies aanwezig;
•    instructies bommelding aanwezig;
•    veiligheidsinstructies bij iedereen bekend;
•    opening- en sluitronde.

Huishouding:
•    is het bedrijf in het algemeen ordelijk;
•    gangen vrij van opslag (ook tussen de magazijn stellingen);
•    technische ruimten vrij van opslag;
•    dagelijkse afvoer van afval;
•    pallets en afval(containers) op minimaal 10 meter van gevel.

Ontruiming:
•    ontruimingsplan aanwezig;
•    ontruimingsplan bekend bij medewerkers;
•    werking ontruimingsalarm;
•    vluchtwegen vrij van obstakels;
•    werking vluchtdeuren;
•    vluchtwegaanduiding aanwezig;
•    werking noodverlichting.

Brandbare vloeistoffen:
•    opslag in PGS-kast;
•    gebruik veiligheidskannen.

Roken:
•    aanduiding rookverbod;
•    naleving rookverbod in technische ruimten;
•    naleving rookverbod algemeen;
•    stalen asbakken met valrand aanwezig in rookruimte;
•    vlamdovende afvalbakken aanwezig.

Elektrische installatie:
•    visuele staat van onderhoud;
•    conditie van de snoeren van de acculaders;
•    verlengsnoeren en losse snoeren;
•    conditie en werking schakelaars;
•    apparatuur en verlichting vrij van opslag;
•    apparatuur en verlichting uit na werktijd.

Blusmiddelen:
•    bereikbaarheid, vrij van obstakels;
•    conditie slanghaspels;
•    conditie brandblussers;
•    kleine blusmiddelen op vaste plaats opgesteld;
•    jaarlijkse controle leverancier;
•    personeel getraind in gebruik;
•    werking blus- en oogdouche;
•    conditie droge stijgleidingen.

Brandwerende scheidingen:
•    conditie scheidingen;
•    zijn de brandwerende deuren niet geblokkeerd;
•    werking zelfsluitende brandwerende deuren;
•    is de brandwerende afdichting van kabels en leidingen nog intact.

Inbraakdetectie:
•    visuele staat van onderhoud;
•    jaarlijkse controle installateur;
•    is de kast waarin de centrale zit op slot;
•    zijn de melders vrij van obstakels;
•    zijn de melders beschadigd/afgeplakt.

Brandmeldsysteem:
•    visuele staat van onderhoud;
•    jaarlijkse controle installateur;
•    brandmelders vrij van obstakels;
•    conditie handbrandmelders.

Sprinklersysteem:
•    visuele staat van onderhoud;
•    zijn de sectie afsluiters in openstand geborgd;
•    logboek aanwezig;
•    wekelijks testen pompen;
•    sprinklers voldoende vrij van obstakels;
•    stapelhoogte goederen voldoende laag.

Bliksemafleider:
•    visuele staat van onderhoud;
•    jaarlijkse controle installateur.
 

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group