Waterschade

 
Veel kan gedaan worden om waterschade te voorkomen. Onderstaand enkele aandachtspunten om de kans op waterschade te verkleinen:

  • Analyseer welke (kritische) procesapparatuur in de omgeving van leidingen (inpandige regenwaterafvoer en rioolleidingen) opgesteld staan en naar welke kritische procesapparatuur water toe kan stromen. Bij het plaatsen van machines dient al rekening gehouden te worden met een eventuele waterleidingbreuk. Denk ook aan waterleidingen (waterafvoerleidingen) in de computerruimte;
  • water wordt veelal gebruikt in koffiemachines, afwasmachines, airconditioninginstallaties, verwarmingssystemen, slanghaspels en eventueel sprinklerinstallaties. Hierop wordt meestal preventief onderhoud gepleegd. Koffiemachines en afwasmachines worden vaak vergeten. De watertoevoerslangen staan continu onder druk en leidingbreuk komt relatief vaak voor. Controleer jaarlijks de watertoevoerleidingen en bevestigingsstukken van deze apparaten. Beter is het om metalen toevoerleidingen te gebruiken. Het is ook mogelijk om de toevoerleiding te voorzien van een begrenzer die bij leidingbreuk de watertoevoer afsluit;
  • zet goederen die gevoelig zijn voor water op pallets;
  • controleer of er leidingen en slanghaspels in onverwarmde ruimten zijn. Indien dit het geval is dienen de leidingen goed geïsoleerd te worden of dient een elektrisch verwarmingslint rond de leiding gewikkeld te worden (tracing). Controleer tijdens vorstperiodes regelmatig de verwarmingssystemen en leidingnetten. Gebruik in geen open vuur bij het ontdooien van bevroren leidingen. Bij reparatiewerkzaamheden dienen brandpreventieve maatregelen genomen te worden;
  • installeer waterdetectie in ruimten met kritische procesapparatuur. Een voorbeeld is een watermelder op de grond (zogenaamde cavia’s) die een akoestisch alarm en een externe doormelding genereert, of de watertoevoer afsluit;
  • dakafvoeren dienen regelmatig gecontroleerd te worden. Vooral in de herfst of na een storm bestaat er een kans dat afvoeren dicht zitten. Problemen doen zich veelal voor bij platte daken. Op het dak kan een enorm gewicht aan water ontstaan. Daken zijn hier niet op berekend en kunnen dus door wateroverlast instorten. Regenwateroverstorten zijn een goede oplossing voor dit risico en dienen in elk bedrijfspand in voldoende mate aanwezig te zijn.

Meer informatie
Bureau Dakadvies

water kan niet afgevoerd worden en instorting van het dak is mogelijk.

barstvorming ontstaat door gebruik van teveel bitumen. Water blijft in de scheuren staan en kan tot lekkage leiden.

het is mogelijk dat deze plooien het gevolg zijn van zwellen van de viltinlage door vochtindringing. De viltinlage kan gaan rotten en bezit geen mechanische bescherming meer. Met name bij oudere daken kan dit verschijnsel optreden.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group