Training personeel

Bij een calamiteit is het noodzakelijk dat de werknemers weten wat hen te doen staat. Voor persoonlijke veiligheid en het beperken van schade dient iedereen op de hoogte te zijn van zijn of haar taken. Elke bedrijf is volgens de ARBO-wet verplicht een ontruimingsplan en bedrijfshulpverleningsorganisatie te hebben.
 
Er zijn diverse bedrijven die u kunnen helpen een ontruimingsplan op te stellen. Voorafgaand aan de opzet van dit plan dienen de specifieke proces- en schade risico’s van het bedrijf in kaart gebracht te worden. M.b.t. het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) zijn er bedrijven die uw BHV medewerkers kunnen trainen in het gebruik van kleine blusmiddelen. Deze training kan op het adres van de leverancier van deze service uitgevoerd worden en soms is het mogelijk dat deze bedrijven met een trainingscontainer bij uw bedrijf voorrijden. Hierdoor wordt wordt er minder tijd gevraagd van uw personeel of BHV'ers.
 
Om te voorkomen dat er geen of te weinig bedrijfshulpverleners aanwezig zijn door vakanties of verlof, wordt aanbevolen om ca. 10% van de werknemers op te nemen in de bedrijfshulpverleningsploeg. De teamleden van de BHV organisatie moeten gelijkelijk over de ploegendienst (indien van toepassing) verdeelt worden waarbij aanbevolen wordt om te streven naar minimaal 2 BHV'ers per ploeg. 
 
Een punt van aandacht zijn de oproepkrachten. Alhoewel deze werknemers geen vast dienstverband hebben is het van belang dat ook deze mensen weten wat te doen in geval van calamiteit. Het is daarom noodzakelijk om tijdelijk personeel over de noodprocedures voor te lichten nog voordat de werkzaamheden aanvangen. Tevens dient deze instructie van tijd tot tijd herhaald te worden.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group