Thermische olie

Thermische olie wordt onder andere gebruikt voor het verwarmen van ovens en drogers. Deze olie wordt veelal tot boven het vlampunt verwarmd. Bij een lekkage zal de olie mogelijk spontaan ontbranden. Daarom is het van belang om bij plaatsing en gebruik van thermische olie installaties de onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht te nemen:  

  • de ketel waarin de thermische olie wordt verwarmd, dient in een brandwerend afgescheiden ruimte te zijn opgesteld (muren en dak van onbrandbaar materiaal en de eventueel aanwezige dragende staalconstructie dient voorzien te zijn van brandwerende bekleding). De toegangsdeur moet zelfsluitend zijn. Een eventuele  branddeur dient voorzien te worden van kleefmagneten (aangesloten op de brandmeld- of sprinklerinstallatie), smeltzekeringen of deurdrangers. Er moet met regelmatig gecontroleerd worden dat de deur niet in open toestand geblokkeerd is door wiggen (zelfinspectie). Leidingdoorvoeren moeten brandwerend afgedicht zijn, met een brandwerende pasta, wurgmanchetten of brandkleppen;
  • vervuiling van de olie leidt tot reductie van het vlampunt. De olie dient daarom jaarlijks gecontroleerd te worden om vast te stellen in hoeverre het vlampunt verlaagd is. De leverancier van de thermische olie kan dit veelal doen. Indien nodig dient de olie vervangen te worden;


Indien een lek in het oliesysteem optreedt (drukval), dienen de volgende beveiligingen automatisch in werking te treden:

  • de thermische oliepomp dient uitgeschakeld te worden;
  • een akoestisch alarm dient gegenereerd te worden;
  • de inhoud van het olieleidingen moet via niet geforceerde stroming (zwaartekracht) in een onderliggende gesloten container lopen. Vanwege ingrijpende bouwkundige veranderingen, kan dit in de regel niet meer bij bestaande systemen gerealiseerd worden;
  • het voorraadvat (en eventuele leiding secties) dient automatisch ingeblokt te worden. Dat wil zeggen dat in het systeem afsluiters aanwezig zijn die ervoor zorgen dat bij een lek niet de gehele inhoud van voorraadvat  vrijkomt;
  • op een veilig toegankelijke plaats dient het oliesysteem handmatig uitgeschakeld te kunnen worden.

 

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group