Storm

Storm komt het hele jaar in Nederland voor maar de kans op zware storm is het grootst in de periode van oktober t/m maart. In deze periode is de temperatuur tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het noordelijk halfrond het grootst. Hierdoor ontstaan grote luchtdrukverschillen die gepaard gaan met stormen. Tijdens de genoemde periode kan het weken achter elkaar tot stormachtig weer komen.
 
Windkracht wordt weergegeven in een schaal van Beaufort. Deze schaal varieert van windkracht 0 (windstil) tot windkracht 12 (orkaan). Hieronder geven wij u een indruk wat wind kan aanrichten.

Beaufort

Benaming

Windsnelheid (km/uur)

Uitwerking

0

windstil

<1

rook stijgt recht omhoog

1

zwakke wind

1-5

rookpluimen geven richting aan

2

zwakke wind

6-11

wind merkbaar in gezicht

3

matige wind

12-19

stof waait op

4

matige wind

20-28

kleding flappert

5

vrij krachtige wind

29-38

opwaaiend stof hinderlijk

6

krachtige wind

39-49

paraplu met moeite vast te houden

7

harde wind

50-61

tegen de wind in fietsen en lopen is lastig

8

stormachtig

62-74

voortbewegen moeilijk

9

storm

75-88

dakpannen waaien weg

10

zware storm

89-102

grote schade aan gebouwen

11

zeer zware storm

102-117

grote schade door rondvliegende dakpannen en golfplaten

12

orkaan

>117

verwoestingen

Bij het ontwerp van een bedrijf wordt in de regel voldoende rekening gehouden met windbelasting. Stormschade ontstaat in de regel door onvoldoende onderhoud en uitstekende delen. Tijdens een storm ontstaan grote druk- en zuigkrachten op de constructie. Met name materialen als lichtkoepels, asbest cement platen en golfplaten leveren de nodige problemen op. Veelal zijn deze materialen met het gebouw verbonden door relatief kleine oppervlakken (bevestigingsbouten of lijmverbindingen). Indien schade optreedt, scheuren deze materialen in de regel af op deze bevestigingspunten.
 
Door regelmatig de onderhoudstoestand van het gebouw en met name het dak te controleren, kan de kans op stormschade zo klein mogelijk houden. Bij de controle dienen in ieder geval de bevestiging van de windverbanden, de onderhoudstoestand van het dak (losse stukken dakleer e.d.), de veroudering van constructiematerialen (lichtkoepels, asbest cement platen en golfplaten) inclusief de bevestigingsbouten en de bevestiging van de uitstekende delen (lichtreclame, luifels e.d.) beoordeeld te worden. Let bij de inspectie van het dak in ieder geval op de volgende zaken:

  • de grindlaag moet overal even dik zijn. Bij toepassing van verschillende grinddikten dient er tussen deze verschillende grinddikten een rij tegels aanwezig te zijn. De hoogte van de tegels dient tenminste de dikte te hebben als de grindlaag met de grootste dikte. Tevens dient aan het eind van een grindlaag een rij tegels aanwezig te zijn. Dit alles om te voorkomen dat de ballastlaag wegrolt;
  • in het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de minimale dakrandhoogte. Gemeten van de bovenkant van de grindlaag dient een dakrandhoogte van tenminste 120 mm aanwezig te zijn. Bij een kleinere dakrandhoogte bestaat de kans dat de grindlaag wegwaait;
  • let met name op de hoeken van daken. Hier is de kans het grootst dat de grindlaag wegrolt. Indien meermaals geconstateerd wordt dat de grindlaag in de hoeken van het dak wegrolt, kan overwogen worden deze hoeken te voorzien van tegels. Voor het vervangen van grind door (veel) tegels dient altijd advies ingewonnen te worden bij een specialist;
  • een kritisch punt bij het ontstaan van stormschade zijn de dakranden. De dakranden moeten perfect vastzitten. Indien een storm grip krijgt onder een stukje dakrand kan dit dak door de storm ’afgepeld’ worden;
  • controleer de hemelwaterafvoeren. Dit in verband met waterschade en mogelijke instorting van het dak;
  • controleer de bevestiging van airconditioning units die op het dak geplaatst zijn.

Voorafgaand aan een stormbericht kunnen de nodige maatregelen genomen worden. Controleer of ramen en deuren goed afgesloten zijn en zet losse goederen op het terrein in het gebouw of bevestig ze stormvast. Controleer altijd tijdens de storm de situatie. Het in voorraad hebben van dekzeilen kan een hoop narigheid voorkomen.
 
Indien stormschade is ontstaan, dienen bij reparatiewerkzaamheden de nodige brandpreventieve maatregelen genomen te worden.
 
 

de ballastlaag van grind is weggezakt in de mastieklaag.

de ballastlaag is verdwenen.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group