Statische elektriciteit

Statische elektriciteit ontstaat in vrijwel elk bedrijf. Dit verschijnsel ontstaat door wrijving van elektrisch slecht geleidende materialen. Het elektrostatisch opladen (ESC = Electrostatic Charging) van personen en voorwerpen wordt in de regel niet of nauwelijks waargenomen, maar het ontladen (ESD = Electrostatic Discharge) des te meer. Bekend zijn de onprettige schokken die gevoeld kunnen worden bij het aanraken van een auto of een deurkruk. De meeste ontladingen zijn ongevaarlijk voor mensen en goederen. Echter, elektrostatische ontladingen kunnen ook leiden tot brand, explosie en verstoring en/of beschadiging van elektronische apparatuur.
 
Een elektrostatische ontlading heeft genoeg energie om een brandbare vloeistof of gas te laten ontbranden of exploderen. 
 
In industriële processen dient aandacht geschonken te worden aan het verladen van brand- en explosiegevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan vloeistoffen met een vlampunt lager dan 55 graden Celsius, poeders, korrels, meelproducten of granulaten voor de productie van kunststof. Voor het lossen en laden dient altijd eerst de aardkabel tussen de leverende en ontvangende tank aangebracht te worden. Dit om het spanningsverschil op te heffen. Het verminderen van de pompsnelheid verkleint de statische oplading. In de handel bestaan aardkabels waarbij het niet mogelijk is een stof te verpompen zonder dat de aardkabel is aangesloten (een zogenaamde interlock). Indien licht ontvlambare stoffen in het bedrijf verpompt worden, dienen de procesinstallaties zorgvuldig geaard te worden.
 
In bedrijven waar veel gevoelige elektronische componenten aanwezig zijn (bijvoorbeeld telefooncentrales), kan de statische ontlading schade veroorzaken. De elektronische apparatuur hoort hiertegen beschermd te worden. Bij zeer gevoelige apparatuur moeten de werknemers opgeleid te worden om de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen indien ze een zg. ESD-gevoelige ruimte betreden.
 
In omgevingen waar statische elektriciteit kan leiden tot gevaarlijke situaties dient vooral veel aandacht te worden besteed aan (aanvullende)potentiaalvereffening systemen. Dit eventueel in combinatie met half-geleidende vloeren en anti statische kleding,kan problemen  voorkomen. Daarnaast dient de luchtvochtigheid en luchtverversing gecontroleerd plaats te vinden door middel van luchtbehandelingsinstallaties.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group