Spuitbussen

Zoals bekend kunnen spuitbussen die bij een brand betrokken raken exploderen.
 
Een spuitbus is een onder druk staand metalen vat met een inhoud van een licht ontvlambare (drijf)gas en veelal een brandbare vloeistof. Indien een spuitbus betrokken raakt bij een brand, zal deze snel verhit raken en mogelijk ontploffen. Omdat een spuitbus onder druk staat kan deze als een raket weggeschieten. Een brand die lokaal begint, kan door wegschietende en brandende spuitbussen op diverse plaatsen in de betreffende afdeling brand veroorzaken.
 
Spuitbussen kunnen afhankelijk van de inhoud onderverdeeld worden in drie klassen. De minst gevaarlijke klasse (klasse 1) kan opgeslagen worden als normale brandbare goederen. Voor de opslag van klasse 2 en 3 spuitbussen dienen aanvullende beveiligingsmaatregelen genomen te worden.
 
Bij een kleine voorraad spuitbussen dient ervoor zorg gedragen te worden dat deze niet kunnen wegschieten. Plaats spuitbussen daarom achter een gaashekwerk, in een metalen kast of beter in een brandwerende ruimte. Houdt de voorraad altijd zo klein mogelijk. Indien er een bulkvoorraad aanwezig is, dient deze altijd in een brandwerende ruimte opgeslagen te worden. Aangezien er bij brand een drukopbouw plaats kan vinden, dient deze ruimte voorzien te worden van een drukontlasting. Aanbevolen wordt om de ruimte van een automatisch blussysteem te voorzien.
 
Bij een grote voorraad spuitbussen dienen de spuitbussen en andere brandbare goederen gescheiden opgeslagen te worden. Het magazijn met de spuitbussen moet bij voorkeur voorzien worden van een automatisch werkend blussysteem.
 
Speciale aandacht verdient het tijdelijk opslaan van spuitbussen in bijvoorbeeld een goederenontvangstruimte of expeditieruimte. Zorg ervoor dat de spuitbussen zo kort mogelijk in deze ruimten aanwezig zijn en feitelijk direct naar de daartoe ingerichte ruimte gebracht worden.  

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group