Procesbesturingsruimten

Besturingssystemen zijn veelal geconcentreerd in één of enkele ruimten. Een brand in deze ruimten zal veelal leiden tot stagnering van de productie. De besturingskasten zijn in de regel relatief eenvoudig te leveren. Het herstel en aansluiting van verbrande bekabeling is een groter probleem en ken leiden tot lange hersteltijden (weken tot maanden).
 
Hieronder enkele aandachtspunten voor de inrichting van een brandveilige procesbesturingsruimte. Dit zijn algemene aandachtspunten. Neem bij de bouw en beveiliging van procescontroleruimten altijd contact op met uw verzekeraar.

  • de procesbesturingsruimte dient brand- en rookwerend afgescheiden te worden van de omgeving. Een relatief kleine brand buiten de ruimte mag niet onmiddellijk te resulteren in een stagnatie van de productie;
  • zorg ervoor dat de mensen (operators) en de besturingskasten fysiek van elkaar gescheiden zijn door middel van brandwerende muren;
  • een rookverbod dient van kracht te zijn in de controlekamer en de besturingsruimte;
  • zorg voor een zo laag mogelijke vuurbelasting. Berg handleidingen buiten de procesbesturingsruimte op. Gebruik geen brandbare constructiematerialen;
  • naast de ruimte dient een CO2-blusser opgehangen te worden. Gebruik nooit een poederblusser omdat deze bij gebruik tt nevenschade kan leiden aan de elektrische componenten (corrosie).

De mate van beveiliging moet afgestemd worden op het belang van de in de besturingsruimte aanwezige apparatuur voor de productie. Beveiliging kan in verschillende gradaties plaatsvinden. Hieronder in oplopende gradatie de beveiligingsmogelijkheden:

1. branddetectie in de ruimte. Een brand in een besturingskast wordt hierbij relatief laat opgemerkt en kan een grote materiële- en bedrijfsschade veroorzaken;
2. branddetectie in de ruimte en in de besturingskasten. Een brand wordt sneller opgemerkt dan in het vorige punt. Echter, een grote schade aan de besturingskast kan niet uitgesloten worden. Denk bij het plaatsen van melders in de besturingskasten aan de juiste plaats in verband met geforceerde luchtventilatie;
3. een aspiratie rookdetectiesysteem (zoals VESDA). Dit systeem meet zeer lage concentraties rook. Rook wordt feitelijk al gedetecteerd voordat het zichtbaar is. Er zal wel altijd door personen (personeel of brandweer) gereageerd moeten worden om de schade te beperken. Een grote schade is dus nog steeds mogelijk. Een dergelijk systeem veelal toegepast in cleanrooms, data centers, computerruimten maar ook in koel- en vriescellen;
4. Een automatisch blusgassysteem in de besturingskasten dat geactiveerd wordt door een branddetectiesysteem;
5. de gehele ruimte inclusief de besturingskasten voorzien van een automatisch blusgassysteem. Zie het desbetreffende hoofdstuk voor uitgebreide informatie;
6. het bouwen van een schaduwruimte. Deze ruimte is identiek aan de gebruikte procesbesturingsruimte en kan in geval van een calamiteit direct gebruikt worden. Een dergelijke vorm van preventie wordt niet veel toegepast. Voor een toepassing kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de besturingruimte waarin apparatuur voor de productie van een dagblad.

Vanzelfsprekend kunnen meerdere beveiligingssystemen in combinatie met elkaar gebruikt worden. Betrek uw verzekeraar bij het inrichten en beveiligen van procesbesturingsruimten.

een brand in een procesbesturingskast kan resulteren in een lange bedrijfsstilstand.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group