Normering

Op deze site wordt in verschillende hoofdstukken verwezen naar diverse normeringen. Onderstaand de op deze site genoemde normeringen op een rij:


Branddetectiesysteem

 • NEN2535: Voorschriften voor het ontwerp en de uitvoering van een brandmeldinstallatie en de kwaliteit van de componenten.
 • NEN-EN 54: Voorschriften voor het ontwerp en de uitvoering van een brandmeldinstallatie en de kwaliteit van de componenten.
 • NEN2654: Voorschriften voor een goed beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie.

 

Elektrische installatie

 • NEN1010:2007 + C1:2008: Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.
 • NEN3140: Periodieke inspecties van elektrotechnische installaties en van elektrische gereedschappen.
 • NEN-EN-IEC 60079-10: Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen: classificatie van gevaarlijke gebieden.
 • NEN-EN-IEC 60079-14: Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen: Elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen).
 • NEN-EN-IEC 60079-17:Explosieve atmosferen: inspectie en onderhoud van elektrische installaties.
 • NEN-EN-IEC 61241-17: Elektrisch materieel voor plaatsen waar stofontploffingsgevaar kan heersen: inspectie en onderhoud van elektrische installaties in gevaarlijke gebieden (anders dan in mijnen)
 • NEN-EN-IEC 62305-1: Bliksembeveiliging - deel 1: Algemene principes
 • NEN-EN-IEC 62305-3: Bliksembeveiliging - deel 3: Fysieke schade aan objecten en letsel aan mens en dier.
 • NEN-EN-IEC 62305-4: Bliksembeveiliging - deel 4: Elektrische en elektronische systemen in objecten.
 • NPR 8110: Risicoklassenindeling overspanningsbeveiliging.
 • NEN-EN-IEC 60204:2006 + C11:2010: Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines – deel 1: Algemene eisen.

 

Kleine blusmiddelen

 • NEN2559: Onderhoud aan draagbare blustoestellen.


Opslag gevaarlijke stoffen

 • PGS 15: Richtlijn opslag van verpakte gevaarlijke stoffen.
 • PGS 13: Ammoniak, toepassing als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen.Meer informatie

Bestellen NEN-normen:
Nederlands Normalisatie-instituut
PGS-richtlijnen:
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group