Motafzuiging

Bij houtverwerkingsbedrijven wordt houtmot als restproduct geproduceert. Veelal wordt houtmot, zeker als het in grote hoeveelheden geproduceerd wordt, afgezogen via een centraal motafzuigsysteem naar een motbunker. Gevaren bij het afzuigen van motafzuiging is de vorming van een vonk in het motafzuigsysteem. Een vonk kan bijvoorbeeld gevormd worden door gereedschap dat niet geheel scherp is, een oneigenlijk voorwerp in het hout zoals een spijker of ander metaaldeeltje, het ontladen van statische elektriciteit, of een achteloos weggeworpen sigaret die door het afzuigsysteem opgezogen wordt enz.
 
Een vonk in het leidingsysteem, zakkenfilter of motbunker kan een brand of een stofexplosie veroorzaken. 
 
Hoe kan voorkomen worden dat een vonk leidt tot brand?
 
Er moet vanuit gegaan worden dat een vonk altijd in het motafzuigsysteem kan komen. Diverse maatregelen kunnen voorkomen dat de vonk tot een brand leidt of de gevolgen van een eventuele motbrand beperken. Deze maatregelen dienen bij voorkeur in samenwerking met elkaar geïnstalleerd worden.

  • het filterhuis, de ventilator en motbunker dienen buiten het gebouw geplaatst te worden of in een brandwerende ruimte;
  • de luchtsnelheid in het systeem dient voldoende te zijn om ophoping van stof tegen te gaan. Dit kan ondermeer bereikt worden door toepassing van kleppen in de leidingen van alle machines. Bij de niet in gebruik zijnde machines moeten de kleppen (automatisch) gesloten worden;
  • inspectie en schoonmaken van het leidingsysteem moet mogelijk gemaakt worden door demontabele inspectiegaten. Alle onderdelen van het afzuigsysteem dienen glad uitgevoerd te zijn om zg. nesten te voorkomen (stofophoping);
  • in de aanzuigleiding van de motbunker dient een vonkblussysteem of fire-fly systeem geïnstalleerd te worden. Het systeem bestaat uit een vonken detector (elektronisch oog) gekoppeld aan een onder waterdruk staande nozzle (enige meters verder op). Bij detectie wordt een klep geopend en de vonk geblust. Bij een blussing kan het afzuigsysteem gewoon operationeel blijven;
  • om statische elektriciteit tegen te gaan, dient de gehele installatie geaard te worden;
  • De motbunker dient voorzien te worden van drukontlastingsluiken. Dit om de gevolgen van een stofexplosie te beperken;
  • de luchtretourleiding dient voorzien te worden van een brandklep om te voorkomen dat een motbrand terugslaat in het bedrijf;
  • het filterhuis (met de filters) en motbunkers dienen bij voorkeur voorzien te worden van beveiliging middels sprinkler koppen, aangesloten op het waterleidingnet.

In de handel zijn gesloten filters te verkrijgen voor de verwerking van mot. Een brand in het filter kan zich niet verspreiden naar omliggende goederen. Deze filters zijn met name geschikt voor kleine houtzaagmachines.

Schematische voorstelling van een vonkblussysteem of fire-fly systeem. Na detectie van de vonk volgt op een bepaalde afstand de blussing.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group