Gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen)

De Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen (CPR) werd ingesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat. Hierbij werd geadviseerd om met technische en technisch-organisatorische maatregelen rampen en ongevallen veroorzaakt door gevaarlijke stoffen te voorkomen dan wel de gevolgen van rampen en ongevallen te beperken. De Commissie Preventie van Rampen is inmiddels opgeheven en sinds 1 juni 2004 is de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen benoemd door het kabinet.
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) vervangt de voormalige CPR-richtlijnen. Het doel van de PGS-richtlijnen is niet anders dan de CPR-richtlijnen, nl. een overzicht geven, op basis van actuele technieken, van de voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden die kunnen worden toegepast door overheden bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en toezicht op bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (waaronder tevens worden verstaan opslag en transport). De PGS-richtlijnen zijn geactualiseerd ten opzichte van de CPR-richtlijnen. De publicaties zijn tot stand gekomen op basis van actuele kennis en na overleg met rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven.

Beschikbare richtlijnen omvatten o.a. de opslag van organische peroxiden (PGS 8), de toepassing van ammoniak als koudemiddel voor koelinstallaties en warmtepompen (PGS 13), de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15) en de bovengrondse opslag van vloeibare aardolieproducten in verticale cilindrische installaties (PGS 29). Alle PGS richtlijnen zijn te downloaden via de website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group