Gascilinders

De opslag van gascilinders dient met de milieudienst te worden besproken. Aan de opslag zullen eisen worden gesteld. Over het algemeen zal de overheid hiervoor het Handboek Milieuvergunningen hanteren.
 
Hieronder worden enkele algemeen voorkomende aandachtspunten gegeven voor de opslag van gascilinders. Voor uitgebreide richtlijnen dient de plaatselijke milieudienst geraadpleegd te worden:

 • de opslag en uw vergunning dienen in overeenstemming te zijn met de Wet Milieubeheer;
 • opslag dient in goed geventileerde ruimten plaats te vinden;
 • opslag dient op ruime afstand van warmte- en ontstekingsbronnen plaats te vinden;
 • brandblussers dienen op goed toegankelijke en goed gemarkeerde plaatsen aanwezig te zijn;
 • de elektrische installatie dient te voldoen aan de Nederlandse Normen NEN1010 en NEN3140;
 • in de opslagruimte van gascilinders mogen geen brandbare materialen opgeslagen worden;
 • de vloer van de opslagruimte dient vlak te zijn. Tevens dient de vloer een goede afwatering te hebben;
 • de opslagruimte dient duidelijk te worden aangegeven;
 • de eigenschappen van de gassen bepalen de opslag van de cilinders. Brandbare gassen dienen, met uitzondering van inerte gassen, gescheiden opgeslagen te worden van overige gassen;
 • onbevoegden mogen geen toegang verkrijgen tot de opslagruimte. Vluchtwegen dienen vrij te zijn van obstakels;
 • cilinders dienen zoveel mogelijk vertikaal te worden opgeslagen. Cilinders dienen te allen tijde vastgezet te worden om omvallen te voorkomen. Ook als cilinders buiten de opslagruimte gebruikt worden, dienen deze te allen tijde vastgezet te worden;
 • defecte cilinders dienen goed gemarkeerd te worden;
 • de keurtermijn van de cilinders mag niet overschreden worden;
 • de voorraad dient niet te groot te zijn. Dit dient regelmatig gecontroleerd te worden.

Correct opgeslagen en vastgezette gascilinders.

 

Voorbeeld van een opslagbunker.

Opslagbunkers zijn er in vele soorten en maten.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group