Frituurinstallaties

In veel bedrijven zijn frituurinstallaties aanwezig. Veelal in de vorm van een klein frituurapparaat in de kantine. Sommige bedrijven hebben installaties die vrijwel de gehele dag gebruikt worden. Denk hierbij aan cateringbedrijven, sommige bakkerijen, restaurants, bedrijven die in ploegendienst werken, e.d.
 
Een frituurinstallatie is veelal voorzien van een open bak waar plantaardige olie in verhit wordt. Vanzelfsprekend is elke frituurinstallatie voorzien van een thermostaat die de olietemperatuur regelt. Naast deze thermostaat dient elke frituurinstallatie voorzien te zijn van een bij voorkeur onafhankelijk werkende maximaalthermostaat. Deze zorgt ervoor dat de frituurinstallatie automatisch afschakelt zodra het frituurvet boven een ingestelde temperatuur uitkomt (bij een falende regelthermostaat). Naarmate het frituurvet sterker vervuild is wordt de onstekingstemperatuur en het vlampunt lager en is de kans op zelfontbranding hoger. Vervang (ook) daarom regelmatig het frituurvet.

Indien er toch brand ontstaat, is het van belang deze zo snel mogelijk te blussen. Hiervoor is het van belang dat er een blusdeken in de nabijheid aanwezig is. Leg bij een brand de blusdeken op de frituurinstallatie en haal deze pas weg nadat er zeker is gesteld dat de temperatuur van het frituurvet sterk is gedaald. Zorg er tevens voor dat in de nabijheid van een frituurinstallatie een frituurbrandblusser hangt. Voor grote frituurinstallaties die dagelijks worden gebruikt wordt aanbevolen de afzuigkappen en afzuigleidingen te voorzien van een automatisch blussysteem.

Blus nooit brandend frituurvet met water. Dit resulteert in een enorme vuurbal.
 
Een brand in de frituurinstallatie is zeer fel. Indien de brand in het afzuigkanaal schiet kan ook het afzuigkanaal en vervolgens het dak bij de brand betrokken raken. De filters van de afzuiginstallatie dienen daarom regelmatig schoongemaakt of vervangen te worden. Tevens dient van tijd tot tijd de afzuigleiding en de bijbehorende ventilatoren gecontroleerd en eventueel gereinigd te worden van brandbare vetafzetting.

Blus nooit brandend frituurvet met water. Als een pan met brandend frituurvet met water geblust wordt (linkerfoto), ontstaat een enorme vuurbal (rechterfoto).

Branddeken.

Branddeken.

Schematische voorstelling van een blussysteem in de afzuigkap boven een kookeiland.

Voorbeeld van een industriële frituurinstallatie.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group