Dampafzuigleidingen

Het afzuigen van dampen komt in vele industrieën voor. Denk bijvoorbeeld aan bakkerijen, spuiterijen, drukkerijen enz. Maar ook worden dampen afgezogen in de kantines en keukens van vrijwel ieder bedrijf. Dampen worden in de regel via een filter afgezogen. Filters dienen met regelmaat vervangen te worden. Ondanks de aanwezigheid van filters is het mogelijk dat na verloop van jaren een brandbare vetafzetting in de leiding komt. Indien de afzetting in de leiding gaat branden is deze brand zeer moeilijk te bestrijden. Het is onmogelijk met behulp van kleine blusmiddelen vanaf de grond de brand te bereiken en men is nagenoeg altijd te laat om effectief een dergelijke brand vanaf het dak te bestrijden. Indien het bedrijf voorzien is van een brandbare isolatie op het dak (bv. polystyreen of polyurethaan) kan een brand in een dampafzuigleiding een dakbrand veroorzaken en zo resulteren in een grote schade.
 
Naast het vervangen van filters, voor zover aanwezig, is het noodzakelijk dat dampafzuigleidingen regelmatig op afzettingen gecontroleerd worden. De inspectiefrequentie en schoonmaken van de leidingen is afhankelijk van de graad van vervuilding. Dit zal proefondervindelijk vastgesteld dienen te worden. 
 
Het is mogelijk de afzuigkap van de keuken te beveiligen met een gasblussysteem. Hierbij kan gedacht worden aan CO2-gasblussing die geactiveerd wordt door een smeltzekering in de kap. Ook procesmatige afzuigleidingen kunnen met een inert gassysteem (of stoomblussing) beveiligd worden.  
 

brandbare afzetting kan zich vormen in de dampafzuigleiding van een industriële frituurinstallatie.

de dampafzuigleiding van een spuitcabine verdient bijzondere aandacht.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group