Brandstichting

Brandstichting is een van de meest voorkomende brandoorzaken. Bedrijven kunnen zelf veel maatregelen nemen om brandstichting te voorkomen. Hieronder enige aandachtpunten.
 
 

Bedrijfsuitstraling

 • zorg voor een goede buiten- en terreinverlichting. Om te voorkomen dat vergeten wordt de buitenverlichting aan te doen dient deze bij voorkeur automatisch aangeschakeld te worden;
 • zorg ervoor dat begroeiing rond het bedrijf zo laag mogelijk gehouden wordt om te voorkomen dat potentiële brandstichters zich kunnen verschuilen;
 • een hekwerk rond het terrein verkleint de kans dat brandstichters bij de gebouwen kunnen komen. Een hekwerk dient in ieder geval geplaatst te worden op plaatsen rondom het bedrijf die niet eenvoudig zichtbaar zijn;
 • steigers, stellages e.d. dienen niet direct tegen de gevel geplaatst te worden. Ladders dienen bij voorkeur binnen bewaard te worden. Indien dit niet mogelijk is, moeten ze met een ketting vastgelegd worden;
 • brandbare vloeistoffen (en gassen, zoals de LPG flessen van vorkheftrucks) dienen in een afgesloten ruimte/kast opgeborgen te worden;
 • na werktijd dient een sluitronde gemaakt te worden.

 

Brandbare goederen op het terrein

 • brandbare goederen zoals afvalcontainers, houten pallets e.d. dienen op een afstand van minimaal 10 meter van de gebouwen geplaatst te worden. Indien op afstand plaatsen van containers niet mogelijk is, moeten deze na werktijd met een slot afgesloten worden;
 • zorg ervoor dat brandbare goederen niet vanaf de straat binnen handbereik zijn. Een afstand van 1 à 2 meter van het hek wordt aanbevolen;
 • afval, en met name opgeslagen afval buiten het pand, dient altijd zo snel mogelijk afgevoerd te worden;
 • brandbare vloeistoffen dienen in een afgesloten ruimte/kast bewaard te worden.

Personeel

 • bewaak het moreel van het personeel, in het bijzonder als het personeelsbestand in moet krimpen;
 • laat probleemwerknemers niet alleen werken of overwerken;
 • weet exact wie sleutels hebben van uw bedrijf. Laat ex-werknemers de sleutels inleveren voordat ze het bedrijf verlaten;
 • laat uw personeel aan u rapporteren als zich onbekenden of ex-werknemers op het bedrijfsterrein of in de gebouwen ophouden.

Houten pallets die tegen de gevel van een bedrijf opgeslagen worden, zijn gevoelig voor brandstichting. Door de gunstige verhouding van lucht en brandbare stof, branden pallets enorm fel.

voorbeeld van een palletbrand

voorbeeld van een palletbrand

ook kunststof kratten dienen op ruime afstand van de gebouwen opgeslagen te worden.

indien deze pallets aangestoken worden, zal het bedrijf aanzienlijke brandschade oplopen of mogelijk tot de grond toe afbranden. Een stapel pallets van deze omvang dient op 30 a 40 meter van het bedrijf opgeslagen te worden.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group