Brandgevaarlijke vloeistoffen

In vrijwel elk bedrijf zijn deze vloeistoffen echter aanwezig. Denk hierbij aan een kleine voorraad schilderspullen, het ontvetten of schoonmaken bij de technische dienst e.d. Brandbare vloeistoffen kunnen eenvoudig ontstoken worden en bijdragen tot een zeer snelle uitbreiding van de brand. Het is noodzakelijk te weten waar brandgevaarlijke vloeistoffen in uw bedrijf aanwezig zijn en bij substanciële volumes dienen passende preventiemaatregelen genomen te worden. Daarbij moet gedacht worden aan opvangbakken voor de opslag, veiligheidskasten en veiligheidskannen voor lokaal gebruik. Bedrijven die op grote schaal met brandbare vloeistoffen werken, zijn in de regel onderworpen aan diverse overheidseisen voor de opslag, gebruik en afvoer. 
 
Brandgevaarlijke vloeistoffen kunnen ingedeeld worden in de volgende klassen: 

  • K1-vloeistoffen: vlampunt lager dan 21 graden Celsius (licht ontvlambaar);
  • K2-vloeistoffen: vlampunt tussen de 21 en 55 graden Celsius (brandgevaarlijk);
  • K3-vloeistoffen: vlampunt tussen de 55 en 100 graden Celsius (brandbaar).

 

Onverantwoorde verwerking van open kunststof emmers met brandgevaarlijke vloeistoffen.

Lege ongespoelde blikken dienen beschouwd te worden als brandbaar. Dit is een sterk verhoogd risico.

Brandgevaarlijke vloeistoffen en spuitbussen worden opgeslagen in een ondeugdelijke kast zonder opvangcapaciteit.

Ondeugdelijke verwerking en opslag van lege blikken.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group