Brand thuis

In elke woning bevinden zich brandbare materialen. Veel mensen realiseren zich niet dat een brand in huis zeer snel kan uitbreiden. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de brandveiligheid in huis en de ontsnappingsmogelijkheden van de bewoners. 
 
Hieronder enige tips en adviezen voor de veiligheid in de woonomgeving.
 
Voorbereiding

 

 • spreek van te voren met uw huisgenoten een vluchtplan af. Verdeel de taken; wie is verantwoordelijk voor de kinderen en wie voor de huisdieren;
 • leg sleutels altijd op een vaste plaats en binnen handbereik. Bij brand dienen deuren snel geopend te worden;
 • zorg ervoor dat de vluchtroute altijd vrij is van obstakels. Fietsen, opslag van dozen e.d. mogen nooit, ook niet tijdelijk, in de vluchtroute staan;
 • laat kleine kinderen niet alleen in huis achter, ook niet voor enkele minuten;
 • indien ontsnappen naar buiten niet mogelijk is ga dan naar een kamer aan de voorzijde van het pand. Dit in verband met een betere kans op redding;
 • koop een schuimblusser. Zorg ervoor dat deze altijd op een goed toegankelijke plaats hangt. Lees de gebruiksaanwijzing.

Voorkomen van brand

 • voor het slapen gaan dienen zoveel mogelijk elektrische apparaten uitgeschakeld te zijn. Denk hierbij in het bijzonder aan wasdroger, het koffiezetapparaat en de televisie. De televisie mag nooit in de stand-by stand blijven staan. Wasdrogers zijn notoire bronnen van brand;
 • leg geen elektrische bekabeling onder tapijten;
 • rol kabelhaspels bij gebruik helemaal uit. Een opgerolde kabelhaspel kan warm worden;
 • laat regelmatig uw cv-ketel en geiser onderhouden door de installateur. Let bij open cv-ketels en geisers op de kleur van de vlam. Als deze geel is, is het waarschijnlijk dat de verbranding onvolledig is en er koolmonoxidegas gevormd wordt. Koolmonoxide is dodelijk;
 • zorg ervoor dat de schoorsteen minstens een maal per jaar geveegd wordt. Gebruik in de open haard alleen droog en schoon hout;
 • lucifers en aanstekers dienen altijd buiten bereik van kinderen gehouden te worden;
 • rook nooit in bed;
 • doof sigaretten en sigaren altijd in een asbak en leeg deze nooit in een prullenbak vlak voor het slapen gaan;
 • zorg voor een stabiele en afgesloten opslag van licht ontvlambare vloeistoffen (benzine, spiritus e.d.) op voldoende afstand van ontstekingsbronnen (elektra, geiser e.d.). Zet geen spuitbussen in de zon;
 • maak het filter van de afzuigkap regelmatig schoon (desgewenst in de afwasmachine). Het vet in het filter kan vlam vatten;
 • controleer regelmatig de slang van het gasfornuis. Er mogen geen knikken of haarscheurtjes in zitten. Controleer of de slang goed aangesloten is;
 • sluit niet teveel elektrische apparaten aan op een stopcontact. Koppel nooit contactdozen met elkaar. Gebruik nooit een zekering met een hogere waarde dan is toegestaan. Indien een stop regelmatig doorslaat ligt dit in de regel niet aan de zekering maar wel aan een defect in uw elektrische installatie.

Melders
 
Veel mensen denken dat ze wakker worden als een brand in het huis uitbreekt. Niets is minder waar. Bij brand ontstaat koolmonoxidegas en dit werkt bedwelmend en is uiteindelijk dodelijk. Tevens is de kans groot dat er giftige gassen vrijkomen van in brand staande kunststof vullingen van meubels. Installeer daarom op elke verdieping een rookmelder. Wij kunnen niet genoeg het belang van rookmelders benadrukken. Rookmelders geven een geluidssignaal af zodra rook gesignaleerd wordt.

 • hang rookmelders op aan het begin van het trapgat op iedere verdiepingsvloer. Omdat rook van beneden naar boven trekt heeft alleen een rookmelder op de begane grond weinig zin. Een brand op de eerste verdieping wordt niet gedetecteerd;
 • rookmelders dienen goed hoorbaar te zijn, ook als de deuren gesloten zijn. Indien dit niet het geval is dienen meerdere rookmelders geplaatst te worden die met elkaar verbonden zijn;
 • hang een rookmelder altijd aan het plafond. Plaats de rookmelder zoveel mogelijk in het midden van een ruimte;
 • op sommige plaatsen in huis is de luchtcirculatie niet groot. Hang daarom een rookmelder in een ruimte met een schuin dak altijd 20 cm onder de nok;
 • plaats een rookmelder nooit in de buurt van zijmuren en hoeken. Ook hier is de luchtcirculatie niet groot;
 • hang een rookmelder nooit boven verwarmingstoestellen of in de nabijheid van een luchtverversingskanaal. Door de luchtstroming kan de rook de melder niet bereiken;
 • hang een rookmelder niet in de nabijheid van een badkamer en keuken. Een ’gewone’ rookmelder kan het onderscheid tussen stoom, kookdampen of rook van een brand niet van elkaar onderscheiden. Ongewenste meldingen zullen het gevolg zijn;
 • test de rookmelder wekelijks door de testknop even in te drukken;
 • hang koolmonoxidemelders op plaatsen waar gas verbrand wordt. Denk hierbij aan verwarmingsketels of keukengeisers.

Wat te doen bij brand

 • breng onmiddellijk uw medebewoners in veiligheid en ga dan pas kijken waar de brand is. Volg hierbij de vooraf bedachte vluchtroute en blijf zo laag mogelijk bij de grond. Hier is de temperatuur en de concentratie van rook en giftige dampen het laagst;
 • sluit de deur van de ruimte waar brand is. Houd in het algemeen ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten en sluit ze achter u;
 • open nooit deuren die warm aanvoelen. Aan de andere kant woedt de brand;
 • bel de brandweer vanuit een veilige situatie;
 • indien u gebruik moet maken van de vluchtkamer, dient de deur gesloten te worden en de kier onder de deur met een vochtige doek afgeschermd te worden. Zo blijft rook zo lang mogelijk buiten;
 • spring alleen als het echt niet anders kan;
 • bij een vlam in de pan in een frituurpan mag nooit met water geblust worden. Dit veroorzaakt direct een vuurzee in de hele keuken. Probeer nooit een brandende pan buiten het huis te brengen. Doof de warmtebron en schuif het deksel van je af over de pan. Laat de pan geheel afkoelen. Bij voorkeur dient frituren buiten het huis te gebeuren.

Brandend frituurvet mag nooit met water geblust worden.

Als een pan met brandend frituurvet met water geblust wordt (linkerfoto), ontstaat een enorme vuurbal (rechterfoto).

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group