Bedrijfsschade

Na een brand zal er veelal stagnatie van de productie of bedrijfsactiviteiten optreden. Dit kan ook gebeuren na diefstal van een essentieel productie component (zoals bijvoorbeeld de laptop waarmee de productiesystemen geprogrammeerd worden). 

Ieder bedrijf heeft zo zijn eigen specifieke risico’s in relatie met de gevoeligheid voor bedrijfsschade. Voor een bedrijfsschade analyse moet kritisch naar het hele bedrijfsproces gekeken worden, van grondstoffen tot de levering van het eindproduct. Het is niet mogelijk om alle factoren die van belang zijn voor een bedrijfsschadenanalyse hier, in kort bestek, weer te geven. Onderstaand een selectie van onderwerpen die voor een analyse van belang zijn:

  • Inventariseer het hele bedrijfsproces. Beoordeel het percentage van de productie die door zusterbedrijven of door derden overgenomen kan worden. Zijn er ‘custom made’ machines in het productie proces. Als deze speciaal voor dit bedrijf gemaakt zijn, behoren de ontwerpgegevens op een andere locatie bewaard te worden. Dit om te voorkomen dat beide tegelijkertijd verloren kunnen raken. Denk ook aan de software die de machines aanstuurt. Zorg voor een goede back-up procedure;
  • denk aan het gebruik van mallen of matrijzen. De ontwerpspecificaties dienen elders bewaard te worden. Zorg bij voorkeur voor een brandscheiding tussen het productie apparaat en de opslag van de matrijzen;
  • Indien uw bedrijf toeleverancier is voor andere bedrijven (binnen de groep), dient een inventarisatie gemaakt te worden van de omzetderving van de groep bij een productie interruptie in uw bedrijf. De schadepreventieve maatregelen moeten op de grootte van de potentiële bedrijfsschade afgestemd worden;
  • inventariseer de producten waarvoor een leveringsplicht geldt. Stem de beveiligingsmaatregelen van het productie apparaat hierop af, met name daar waar het om just-in-time leveringen gaat;
  • analyseer de afhankelijkheid van specifieke en unieke grondstoffen (single supplied). Inventariseer de potentiële alternatieven voor deze unieke grondstoffen. Denk eventueel aan het aanleggen van een strategische voorraad;
  • zijn er procesbesturingskasten of procesbesturingsruimten in het bedrijf aanwezig. Brand in een dergelijke kast of ruimte kan een relatief langdurige stagnatie van productie veroorzaken. Neem aanvullende beveiligingsmaatregelen voor de sturingsystemen die van groot belang voor het productieproces zijn;
  • inventariseer of er kritische systemen zoals laagspanningsverdeelinrichtingen, compressoren, procesverwarmingssystemen, stoomketels, transformatoren e.d. aanwezig zijn. Bekijk de mogelijkheden om deze voorzieningen te huren of om contractsmatig een beroep op alternatieven te kunnen doen waarbij een maximale levertijd in het contract meegenomen moet zijn.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group