Back-up procedures

Elk bedrijf maakt back-ups van zijn geautomatiseerde systemen. Deze back-up is belangrijk voor de voortgang van een bedrijf in geval van een computercrash. Soms worden de back-ups intern en soms extern opgeslagen. Indien de back-ups intern worden opgeslagen dienen deze ten minste in een datasafe bewaard te worden. Het opslaan van data in andere kasten biedt geen enkele bescherming tegen brand. Een datasafe is aan de binnenzijde van de deur gemerkt met DIS 60 of DIS 120 (60-120 minuten brandwerende datasafe). Het blijft echter een feit dat alle gegevens in een enkel gebouw aanwezig zijn hetgeen een verhoogd risico is op verlies van alle data.

Om er zeker van te zijn dat back-ups beschikbaar zijn na een brand is het beter om ze extern op te slaan. Het omwisselen van de back-ups dient dan volgens het zg. 3-generatiesysteem te gebeuren. Zo wordt voorkomen dat overdag alle back-ups in het bedrijf zijn en dus gelijktijdig verloren kunnen raken. Een goede procedure is om van iedere dag van de week een back-up extern te bewaren en deze extern om te wisselen (5 generatie systeem). Het is ook mogelijk om via een online verbinding de back-up extern op te slaan.

Indien de back-up concurrentiegevoelige gegevens bevat, is het voorstelbaar dat men niet wil dat deze bij een werknemer thuis opgeslagen wordt. Niet alleen is in de regel een huis slechter beveiligd tegen inbraak dan het bedrijf, maar het geeft de werknemer ook een machtspositie die niet wenselijk is. In dat geval kan overwogen worden de back-up op te slaan bij een bank.

Veelal worden de administratieve gegevens in een back-up procedure veiliggesteld. Soms worden andere voor het bedrijf belangrijke gegevens hierbij vergeten. Denk hierbij aan tekeningen van lopende projecten op een CAD-systeem, belangrijke onderzoeksgegevens van laboratoria, belangrijke gegevens die alleen op stand-alone computers of op diskettes beschikbaar zijn, software e.d. Het is daarom noodzakelijk regelmatig te controleren welke gegevens in het bedrijf in de back-up procedure opgenomen dienen te worden.Voorbeeld van een datasafe.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group