Afvalverwerking

Elk bedrijf heeft te maken met afval. De opslag van  afvalmaterialen verdient vanuit brandpreventief oogpunt de aandacht.

Ook afval dient ordelijk opgeslagen te worden. Afvalzakken moeten bij voorkeur in brandwerende ruimten opgeslagen worden. Buiten geplaatst afval moet, vanwege het risico op brandstichting, op een minimale afstand van 10 meter uit de gevel geplaatst worden. Bij voorkeur op een afgesloten plaats en voor onbevoegden moeilijk bereikbaar. Beter is om de afvalzakken in een stalen container te houden.

Afvalcontainers dienen bij voorkeur van metaal te zijn en gesloten te kunnen worden met een deksel. De containers moeten met slot afsluitbaar te zijn. Kunststof containers moeten als brandbaar beschouwd worden, dienen eveneens afsluitbaar te zijn en moeten op een afstand van minimaal 10 meter uit de gevel geplaatst te worden.

Voor de opslag van afval op het terrein dient rekening gehouden te worden met vandalisme en brandstichting. De beste afvalopslag bestaat uit een onbrandbaar geconstrueerde ruimte op voldoende afstand van de overige panden.

Vanzelfsprekend dient afval te allen tijde ordelijk opgeslagen en regelmatig afgevoerd te worden. Een slechte huishouding vergroot de kans op brand. Tevens dient in de directe omgeving van de opslag van afval voldoende kleine blusmiddelen aanwezig te zijn.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group