Absorberende middelen

Ongelukken met olie komen voor bij lekkende machines, opslagplaatsen voor olie en bij onderhoudswerkzaamheden. Het is zaak om de oorzaak van olielekkages direct te verhelpen en de gelekte olie op te ruimen. Niet zelden wordt bij het opruimen gebruik gemaakt van zaagsel als absorberend middel. Het gevaar is dat in het vervuilde en verzamelde zaagsel broei kan ontstaan. Het vervuilde zaagsel droogt onder invloed van zuurstof exothermisch, d.w.z. onder het vrijkomen van warmte. Indien deze warmte niet afgevoerd kan worden, kan er brand ontstaan. Het is daarom noodzakelijk een absorberend middel te gebruiken dat niet gevoelig is voor broei zoals keramische korrels.

Hannover Risk Consultants B.V.

Postbus 925
3000 AX Rotterdam
Westblaak 14
3012 KL Rotterdam

tel: +31 10 40 36 328

Handige links

The Talanx Group